Hvorfor Servicebåt AS

Ny flåte av  moderne og effektive fartøy og verktøy

 • Nye, moderne og godt utstyrte fartøy: SAS Virgo og SAS Leo
 • Fartøyene er sertifisert i klasse Liten Kystfart og godkjent med 4 mann om bord
 • SAS Leo ekstra godt utstyrt med 2 kraner, dekksutstyr til fortøyningsoppdrag (inkl. vinsj 40 tonn) og ROV med posisjoneringsutstyr
 • SAS Virgo har også ROV og vi planlegger investering i dekksutrustning (større vinsj, haikjeft og plateholder) på denne også.

Kompetent mannskap og effektivt driftsoppsett

 • Erfarent og godt fast lokalt mannskap om bord
 • 1/1 turnus med 3 uker på og 3 uker av.
 • Effektiv og erfaren landorganisasjon
 • Godt rapporterings- / IT-verktøy med blant annet handover-, arbeids-, fortøynings- og ROV rapporter.

Leverer bredt tjenestetilbud

 • Effektiv leveranse av bredt spekter tjenester inkl. avlusingshjelp, fortøyning, notspyling, ringspyling, skjulspyling, inspeksjon, ROV inspeksjon, slep, befraktning, notskifte mv.
 • Drift og driftsstøtte oppdrettsanlegg

Sterk posisjon mot en rekke oppdrettere i et voksende marked i regionen

 • Etablert en sterk posisjon mot en rekke ledende kunder i regionen
 • Bred kundebase
 • Kombinasjon av langsiktige oppdrag og spot
 • Av kunder kan nevnes Alsaker Fjordbruk, NRS Farming, Eide Fjordbruk, Tombre Fiskeanlegg, Mowi, Osland Havbruk og mange fler.