Tjenester

  • Servicebåt AS leverer et bredt spekter av servicetjenester til havbruksnæringen.
  • Tjenestene som leveres er svært varierende etter kundens behov og selskapet strekker seg langt for å levere med topp service på alle oppdrag.
  • Fartøyene leies ut på timearbeid, dagrater, ukesoppdrag eller lengre perioder.
  • Ved hjelp med avlusning hender det ofte at kunden ønsker drift 24/7, og da bemannes fartøyet opp med 1-2 ekstra mannskap for å klare dette med 2 skift.
  • Alle fartøyene har spyleaggregat montert i maskinrom og det er således enkelt, raskt og effektivt å skifte mellom ulike oppdrag uten ytterligere mobilisering.
  • SAS Leo er godkjent for fortøyningsarbeid og er i våre øyne en av markedets mest effektive båter i denne størrelsen.
previous arrow
next arrow
Slider